Piken på broen. La fille sur le pont.
07:48min
Super 8 (digitalisert)
2012

to video

Verket Piken på broen. La fille sur le pont er et arbeid som først og fremst undersøker bevegelse og tid. Videoen viser en pike som går over en bro.
Ved første øyekast kan man tror at det er et maleri, vi har bevisst jobbet med de maleriske kvalitetene, men om man blir værende og se, vil man registrere hvordan piken sakte går over broen.
Med film kan man fange bevegelse i reel tid, mens i et maleri ligger bevegelsen i fantasien eller i forlengelsen av det øyeblikket som er gjengitt på lerretet. Vi ønsket å skape et verk som ligger i grenselandet mellom film og maleri, hvor forskjellene på tid og bevegelsene blir synliggjort. 
I videoen er bevegelsen, det å gå over broen, dratt ut i tid samtidig som tiden passerer i faktisk tid. Dette vises gjennom en solnedgang. Hendelsen er fanget akkurat i det solen går ned. Dermed oppstår en forskyvning og en spenning i forholdet mellom tid og bevegelse og mellom medier.

L´ œuvre Piken på broen. La fille sur le pont est un ouvrage qui explore principalement le mouvement et le temps. La vidéo montre une jeune fille qui passe sur un pont.
À première vue, on pourrait penser que c'est une peinture, nous avons consciemment travaillé sur la qualité picturale. En regardant attentivement l´ image, on s´aperçoit que la jeune fille marche lentement sur ​​le pont.
Le film peut capturer un mouvement en temps réel, alors qu'une peinture peut reproduire un mouvement dans l'imagination ou dans le prolongement de l'instant qui est représenté sur ​​la toile. Nous avons voulu créer une œuvre qui est à l'interface entre le film et la peinture, où les différences de temps et de mouvements sont évidentes.
Dans la vidéo, l´action de marcher sur le pont est montrée au ralenti, alors que le temps passe en temps réel. Ceci est illustré par un coucher de soleil. L'incident a été capturé alors que le soleil se couchait. Ainsi, en ressort un déplacement et une tension dans la relation entre le temps et le mouvement, et entre les supports.

 

photo

 

photo

 

photo